Home   Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor,niet commerciĆ«le, onderwijsdoeleinden voor het basisonderwijs. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik makend van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij hebben getracht alle rechthebbenden van het gebruikte beeldmateriaal op de website Kermiskinderen te achterhalen. De gebruikte afbeeldingen zijn rechtenvrij, eigendom van de auteur of met toestemming van de rechthebbende geplaatst. Kermiskinderen is niet aansprakelijk voor het eventueel schenden van auteursrechten, beeldrechten en andere vormen van copyright. Indien u meent dat er sprake is van schending van auteursrecht, dan graag direct contact opnemen met Kermiskinderen via info@kermiskinderen.nl . Wij zullen dan de tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal van de site verwijderen en de betreffende auteur op de hoogte stellen. Met dank aan de Stichting Kermis-Cultuur voor het gebruik van de foto’s van Nico Rampen-van Nieff.