Home   Volwassenen   Leerkrachten

Leerkrachten

Kermis is een belangrijk onderdeel van ons immateriële erfgoed. Het bestaat al sinds mensenheugenis. Kermis is er voor iedereen. Het is laagdrempelig. Kermis is niet iets uitsluitend Nederlands, het bestaat in elke cultuur en kan daardoor leerlingen met elkaar verbinden. Kermisexploitanten behoren tot één van de laatste reizende groepen in Nederland. Ze hebben een heel ander leven dan burgers. In het project Kermiskinderen leren burgerkinderen en kermiskinderen van elkaar, ze participeren in elkaars leven. Ze volgen deels dezelfde lessen, ontmoeten elkaar op de kermis en delen persoonlijke verhalen en beelden over de kermis via de website Kermiskinderen.

Op drie kermissen wordt de pilot Kermiskinderen uitgevoerd en u doet daar als school aan mee. Deze pilot is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Stichting Rijdende School, Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK), Nederlands Centrum voor Volkskunst en Immaterieel Erfgoed  (VIE), Kermis Laren (Karel Loeff), Kermis Soesterberg (Peter Kop) en Kermis Groningen (Gillis Ali en Dicky Boekholt).

De pilot geeft ons de mogelijkheid het lesmateriaal grondig te testen en het project bij te schaven zodat we het kermisproject vanaf 2014 landelijk uit kunnen zetten op alle kermissen in Nederland.

Wij bieden u een uniek kermisproject en vragen uw enthousiaste medewerking, een kritische blik en feedback.

 

Geschiedenis van de kermis

Na les 1 kunnen de leerlingen
• vertellen over de geschiedenis van de kermis
• vertellen wanneer de kermis is ontstaan
• vertellen wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op de kermis
• de belangrijkste ontwikkelingen in een tijdlijn plaatsen
• vertellen wat de tradities zijn van de kermis 

Bezoek aan de kermis

Na les 2 kunnen de leerlingen
• vertellen hoe het dagelijks leven op de kermis eruit ziet
• vertellen wat er allemaal gebeurt op de kermis voor openingstijd
• vertellen hoe de kermiskinderen wonen
• vertellen wat bijzonder is aan de kermis die ze net bezocht hebben
• vertellen wat ze zelf leuk vinden aan de kermis
• vertellen over de verschillen en overeenkomsten tussen hun leven en het leven op de kermis

Kermis kiekjes

Na les 3 kunnen de leerlingen
• vertellen over de kermis van toen en nu
• met behulp van de kermisquiz elkaars kennis over de kermis toetsen
• hun eigen leven vergelijken met dat van een kermiskind
• vertellen over wat zijzelf bijzonder vinden aan de kermis
• hun opgedane ervaringen verwerken in een creatieve schrijfopdracht